Pravo na odustajanje

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke.

Kako bismo prihvatili raskid ugovora  tj povrat robe ili zamenu, proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac-izjava o odustanku od ugovora.

Novac se kupcu vraća po prijemu robe, na isti način na koji je robu platio, najkasnije u roku od 8 radnih dana.

Obrazac mozete popuniti elektronski i poslati na email (info@sporteh.rs) ili ga poslati sa robom.

Roba se vraća o trošku kupca, slanjem robe poštom ili dostavom u radnju Sporteh-a.